dinsdag 9 maart 2010

Een nieuw entree paviljoen voor de Keukenhof

In samenwerking met de stichting 'Het landschap de Keukenhof' en de bekende landschaparchitect Michael van Gessel werkt One Architecture op dit moment aan een herontwikkeling van het landgoed de Keukenhof.

De keukenhof is een Nederlandse toeristische attractie die wereldwijde faam geniet. Maar weinig mensen weten dat er naast de bloemententoonstelling van de Keukenhof een landgoed is gelegen welke een belangrijke historische betekenis heeft voor de Nederlandse landschapsarchitectuur. Daar in de 17e eeuw in eerste aanleg een Nederlands classicistische tuin het landschap van het landgoed sierde, is dit ontwerp in de 19e eeuw door de bekende landschapsarchitect Zocher aan een herinterpretatie onderhevig geweest. Hierbij zijn de principes van de laat engelse landschapstuin als leidraad gebruikt en is het omliggende landschap getransformeerd tot productielandschap ten diensten van het centraal gelegen slot. Dit heeft geleid tot een monumentaal landschap waarbij historische fragmenten van betekenisvolle ontwerptradities verweven zijn met bijzonderheden van het Nederlandse landschap.

Op dit moment wordt er aan dit landschap opnieuw een nieuwe betekenis gegeven. Naast het herstellen van het productielandschap en het in-ere-herstellen van karaktervolle elementen uit het ontwerp van Zorcher dient er een nieuw programma aan de keukenhof worden toegepast waarbij er particuliere collecties tentoongesteld kunnen worden op diverse locaties op het landschap.

One Architecture is daarbij gevraagd het entree paviljoen te ontwerpen. Als strategie om het landschap te ontzien is er gekozen om het paviljoen op te bouwen uit mobiele elementen met een tijdelijk karakter. De Keukenhof wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van bezoekers gedurende het seizoen. Daarom is er gekozen voor een flexibel ontwerp dat zich kan aanpassen aan weersomstandigheden en seizoensbezoekers aantallen. Daarnaast wordt er door het paviljoen een herinterpretatie gegeven aan het concept van het productielandschap. Lokale producten die verkocht worden in de shop, de aanwezigheid van bijzondere tuinen binnen het ontwerp en kunst objecten met een tijdelijk en consumptief karakter zijn daarbij onderwerp van onderzoek.

De oplevering van het paviljoen wordt verwacht medio begin Juni.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten