woensdag 6 januari 2010

Randstad 2040


De randstad als de beste plek om te leven.

Als onderdeel van de structuurvisie randstad 2040 heeft ‘One Architecture’ een strategie ontwikkeld om nationale en regionale samenwerking te optimaliseren binnen regionale projecten. Onderzoeksgebied hierbij is de implementatie van duurzame en lange termijn belangen welke het rijk wil bevorderen en welke in de Structuurvisie Randstad 2040 worden uitgesproken maar die door projecten op een regionale basis dienen te worden uitgevoerd. VROM kan hierbij nooit, en moet dat ook niet willen, het project overnemen, maar wil toch dat haar belangen worden meegenomen.

De introductie van marktwerking in de relatie tussen ‘centraal’ en ‘decentraal'


Door bijvoorbeeld een focus op innovatie en duurzaamheid kan een lange termijnperspectief worden geïncorporeerd in de projecten. Door de regio uit te dagen om haar projecten bij te laten dragen aan de hogere orde doelen ontstaat een aantrekkelijke hefboomwerking. De ‘extra’, zo redeneerden we, zou toegevoegd kunnen worden op basis van marktprincipes: het rijk zou de regio (de maatschappij, de markt) uit kunnen dagen om, in ruil voor steun. Er zou zodoende zelfs concurrentie kunnen ontstaan tussen de regionale projecten; het project dat het meest aan de hogere orde doelen van de Randstadvisie bijdraagt, of dat meest toekomstgericht is, krijgt van het rijk steun in de vorm van status, aandacht, een ‘pilot’, programma’s of zelfs geld. Quid pro quo. Eindelijk, zo is de hypothese, kan marktwerking een rol gaan spelen in de relatie tussen ‘centraal’ en ‘decentraal’, zowel in termen van doelmatigheid als in termen van innoverend vermogen.

Vier verhalen voor de langere termijn


Voor een ontwikkeling voor de langere termijn is een visie nodig. Daarvoor zijn er vier verhalen opgesteld (Randstad Veilig, Randstad Gezond, Samen Leven - Samen Wonen en Conversie naar Elektriciteit) welke gezamenlijk gevat kunnen worden onder de noemer: ‘Maak van de Randstad de beste plek om te leven’: De unieke ruimtelijke kwaliteit van de Randstad, in het bijzonder de wisselwerking tussen het landschap en de verstedelijking, wordt erdoor versterkt. De ‘Randstad als beste plek om te leven’ vergroot op het meest fundamentele niveau de internationale concurrentiepositie van de Randstad als vestigingsplaats voor kenniswerkers, hun families, en voor hoogwaardige bedrijven. Het gebruik van ‘verhalen’ past in deze tijd, en werkt vooral goed in omgevingen waar ‘macht’ niet geconcentreerd is en overtuigingskracht belangrijk is. Elementair hierbij is dat deze thema’s door burgers en andere overheden onmiddellijk als urgent en waardevol worden herkend. Het gebruik ven ‘verhalen’ vergroot zo ook het democratisch mandaat.

Door op deze wijze regionaal uitgevoerde projecten uit te dagen zich te conformeren aan overstijgende doelen komt een meer duurzame en langere termijn georiënteerde ruimtelijk ontwikkeling binnen het bereik.

Voor meer informatie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=6977

Geen opmerkingen:

Een reactie posten